Our Latest News

Our Latest News

Our Latest News

Εγκύκλιος Διευθυντή ΤΠΟ για την Υποβολή Πολεοδομικών Αιτήσεων με προσκόμιση Πιστοποιητικού Εξωτερικής Οριοθέτησης

Το ΕΤΕΚ ενημερώνει τα μέλη του, πως σε συνέχεια σχολίων και εισηγήσεων του Επιμελητηρίου, έχει αναθεωρηθεί το περιεχόμενο της Εγκυκλίου του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, ημερ. 06.11.2023, βάσει της οποίας από την 01.02.2024 δεν θα γίνονταν αποδεκτές αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας, χωρίς την υποβολή Πιστοποιητικού Εξωτερικής Οριοθέτησης. Σύμφωνα με την αναθεωρημένη Εγκύκλιο του Διευθυντή Τμήματος […]

read more

Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Συγκεκριμένων Περιοχών Υπαίθρου 2022

8.6 Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Συγκεκριμένων Περιοχών Υπαίθρου   Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Συγκεκριμένων Περιοχών Υπαίθρου Το Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει το κοινό ότι η ημερομηνία έναρξης του Στεγαστικού Σχεδίου Αναζωογόνησης Συγκεκριμένων Περιοχών Υπαίθρου ορίζεται η 4η Απριλίου 2022. Σκοπός του Σχεδίου είναι η παροχή οικονομικής ενίσχυσης για απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας για μόνιμη ιδιοκατοίκηση σε περιοχές που ισχύει το Σχέδιο. […]

read more

ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (μεχρι δυο μοναδες κατοικιας σε οικοπεδο ή υπο δημιουργια οικοπεδο)

– Ταχεία αδειοδότηση < 1 μήνα – Υποχρεωτική ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης μελετητών (αρχιτέκτονα και πολιτικού μηχανικού) – Ρύθμιση ηλεκτρονικής υποβολής – Προσκόμιση πιστοποιητικού εξόφλησης μελετητών με την αίτηση για άδεια οικοδομής – Έναρξη εφαρμογής 1η Οκτωβρίου 2020 Από την 1η Οκτωβρίου 2020 τίθεται σε εφαρμογή η νέα διαδικασία αδειοδότησης της ανάπτυξης που αφορά μέχρι δύο μονάδες κατοικίας σε οικόπεδο ή υπό […]

read more

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020  Η νέα διαδικασία, που δημιουργεί νέα δεδομένα για τους πολίτες, εδράζεται σε μια νέα απλουστευμένη πολιτική και μεθοδολογία. Συγκεκριμένα: · Στην απλοποίηση των προαπαιτούμενων που χρειάζεται να υποβληθούν, χωρίς όμως καμία έκπτωση στα θέματα ασφάλειας, · Στην αποφασιστική συμμετοχή και εμπλοκή στην όλη διαδικασία των μελετητών του ιδιωτικού τομέα αλλά και […]

read more