Our latest <strong> News</strong>

Our latest News

Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Συγκεκριμένων Περιοχών Υπαίθρου 2022

8.6 Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Συγκεκριμένων Περιοχών Υπαίθρου   Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Συγκεκριμένων Περιοχών Υπαίθρου Το Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει το κοινό ότι η ημερομηνία έναρξης του Στεγαστικού Σχεδίου Αναζωογόνησης Συγκεκριμένων Περιοχών Υπαίθρου ορίζεται η 4η Απριλίου 2022. Σκοπός του Σχεδίου είναι η παροχή οικονομικής ενίσχυσης για απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας για μόνιμη ιδιοκατοίκηση σε περιοχές που ισχύει το Σχέδιο. […]

read more

ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (μεχρι δυο μοναδες κατοικιας σε οικοπεδο ή υπο δημιουργια οικοπεδο)

– Ταχεία αδειοδότηση < 1 μήνα – Υποχρεωτική ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης μελετητών (αρχιτέκτονα και πολιτικού μηχανικού) – Ρύθμιση ηλεκτρονικής υποβολής – Προσκόμιση πιστοποιητικού εξόφλησης μελετητών με την αίτηση για άδεια οικοδομής – Έναρξη εφαρμογής 1η Οκτωβρίου 2020 Από την 1η Οκτωβρίου 2020 τίθεται σε εφαρμογή η νέα διαδικασία αδειοδότησης της ανάπτυξης που αφορά μέχρι δύο μονάδες κατοικίας σε οικόπεδο ή υπό […]

read more

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020  Η νέα διαδικασία, που δημιουργεί νέα δεδομένα για τους πολίτες, εδράζεται σε μια νέα απλουστευμένη πολιτική και μεθοδολογία. Συγκεκριμένα: · Στην απλοποίηση των προαπαιτούμενων που χρειάζεται να υποβληθούν, χωρίς όμως καμία έκπτωση στα θέματα ασφάλειας, · Στην αποφασιστική συμμετοχή και εμπλοκή στην όλη διαδικασία των μελετητών του ιδιωτικού τομέα αλλά και […]

read more

ΕΝΤΟΛΗ 1/2020 (ΧΡHΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ)

Η παρούσα Εντολή, ως απόρροια του περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Απαιτήσεις Ελάχιστης Ενεργιακής Απόδοσης) Διατάγματοε του 2020, το οποίο δημοσιεύτικε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 5257, Παρ. ΙΙΙ(Ι), ημερομηνίας 26.3.2020, ως Κ.Δ.Π. 121/2020, με ημερομηνίας έναρξης ισχύος την 1η Ιουλίου 2020, στοχεύει στη δημιουργία συνθηκών προσέλκυσης φυσικών ή νομικών προσώπων […]

read more

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ/ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑμεΑ

ΟΙ ΠΕΡΙ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΔΠ 248/2017 Προσθήκη αμέσως μετά τον Καν.61Η του Τροποποιητικού Κανονισμού 61ΗΑ Προσβασιμότητα και Ασφάλεια στη χρήση. Οι πρόνοιες του Κανονισμού εφαρμόζονται όπου σχεδιάζονται και κατασκευάζονται οδοί και οικοδομές ώστε να αποτρέπονται οι κίνδυνοι ατυχημάτων ή ζημιών και να καθίστανται προσβάσιμες ,κατά την χρήση ή/και λειτουργία τους από όλους τους […]

read more

ΕΝΤΟΛΗ 1/2014 (Χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε σχέση με Αναπτύξεις)

Εντολή, με σκοπό τον καθορισμό κινήτρων (ή και προὔποθέσεων) για ενθάρρυνση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε διάφορους τύπους αναπτύξεων. Η παρούσα Εντολή στοχεύει στη δημιουργία συνθηκών προσέλκυσης φυσικών ή νομικών προσώπων του ιδιωτικού τομέα (ή και φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα) για παραγωγή ενέργειας απο ανανεώσημες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ). Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον […]

read more

Νεο διαταγμα για την ενεργειακη αποδοση των κτιριων απο 01/01/2017

Νέο διάταγμα σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, το οποίο αφορά συγκεκριμένα την μείωση των συντελεστών θερμοπερατότητας, πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή από την 1/1/2017.  Η εφαρμογή του νέου νόμου αποσκοπεί στην εναρμόνιση με τα άρθρα 4 και 5 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο ‘’ Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του […]

read more

World Architecture Day 2016: Design a better world

Η πρώτη Δευτέρα του Οκτώβρη (3.10.2016) έχει καθιερωθεί ως «Διεθνής Ημέρα Αρχιτεκτονικής» από τη Διεθνή Ένωση Αρχιτεκτόνων (International Union of Architects – UIA) ως ανταπόκριση στο αίτημα για περαιτέρω διαφώτιση και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού για τον κοινωνικό και πολιτιστικό ρόλο της αρχιτεκτονικής. Η θεματολογία που έχει καθοριστεί για την φετινή χρονιά είναι “Design a […]

read more

AIMING HIGH…

In September of 2015, SPYROU ARCHITECTS was selected by the project developers for cooperation with ‘NIRIT BRENNER ARCHITECTS’, based in Tel Aviv, Israel, in renovation of a number of luxurious and cutting edge technology top floors apartments at the recently build OLYMPIC RESIDENCE TOWERS in Limassol waterfront.

read more

HIGH-TECH OFFICE PROJECT

In September 2015, SPYROU ARCHITECTS, awarded the project, following a selection from a number of Cyprus based architectural firms, for a cooperation with award winning architectural firm ‘SETTER ARCHITECTS’, based in Tel Aviv, Israel. The task was to create an office project in Limassol Cyprus to house the Cyprus headquarters of ‘UTX Technology Ltd’, a […]

read more