Νεο διαταγμα για την ενεργειακη αποδοση των κτιριων απο 01/01/2017

Νεο διαταγμα για την ενεργειακη αποδοση των κτιριων απο 01/01/2017

Νέο διάταγμα σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, το οποίο αφορά συγκεκριμένα την μείωση των συντελεστών θερμοπερατότητας, πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή από την 1/1/2017.  Η εφαρμογή του νέου νόμου αποσκοπεί στην εναρμόνιση με τα άρθρα 4 και 5 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο ‘’ Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2010, για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων’’

Ιδιαίτερη σημασία αναμένεται να δοθεί σε συγκεκριμένα στοιχεία των κτιρίων όπως το κέλυφος (κουφώματα όπως πόρτες-παράθυρα, εξωτερική τοιχοποιΐα, οροφές και τα εκτεθειμένα δάπεδα).

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο σύνδεσμο:
ruling-of-minimum-requirements-of-energy-efficiency-in-buildings-2016

Πηγή εικόνας: https://www.temestered.hu/public/images/blog/42/hoszigetelt-haz.jpg

Share post: