ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (μεχρι δυο μοναδες κατοικιας σε οικοπεδο ή υπο δημιουργια οικοπεδο)

ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (μεχρι δυο μοναδες κατοικιας σε οικοπεδο ή υπο δημιουργια οικοπεδο)

 Ταχεία αδειοδότηση < 1 μήνα
– Υποχρεωτική ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης μελετητών (αρχιτέκτονα και πολιτικού μηχανικού)
 Ρύθμιση ηλεκτρονικής υποβολής
 Προσκόμιση πιστοποιητικού εξόφλησης μελετητών με την αίτηση για άδεια οικοδομής
 Έναρξη εφαρμογής 1η Οκτωβρίου 2020
Από την 1η Οκτωβρίου 2020 τίθεται σε εφαρμογή η νέα διαδικασία αδειοδότησης της ανάπτυξης που αφορά μέχρι δύο μονάδες κατοικίας σε οικόπεδο ή υπό δημιουργία οικόπεδο. Η διαδικασία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής εκσυγχρονισμού του πλαισίου αδειοδότησης και ελέγχου της ανάπτυξης την οποία εκπόνησε το Υπουργείο Εσωτερικών και δημοσίευσε ως πρόθεση πολιτικής τον Δεκέμβριο του 2019.

Η νέα πολιτική και ειδικότερα αυτή που αφορά αδειοδότηση για μέχρι δύο μονάδες κατοικίας σε οικόπεδο ή υπό δημιουργία οικόπεδο περιέχει σειρά ριζοσπαστικών για τα κυπριακά δεδομένα στοιχεία, τα οποία όμως ως ιδέες ή προσεγγίσεις, έχουν τεθεί και συζητούνται εδώ και χρόνια με το αρμόδιο Υπουργείο.

Η προσπάθεια αυτή είναι ένα πρώτο και σημαντικό βήμα, από μια σειρά βημάτων που θα πρέπει να γίνουν για τη συνολική μεταρρύθμιση του πλαισίου αδειοδότησης και ελέγχου της ανάπτυξης. Σημαντικό αμέσως επόμενο βήμα είναι η μετάβαση στην ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και η απλοποίηση της μεθοδολογίας υπολογισμού των τελών.

Όπως κάθε νέα αρχή, αναμένεται να υπάρξουν δυσκολίες και προκλήσεις κυρίως κατά τους πρώτους μήνες εφαρμογής της νέας πολιτικής. Στόχος είναι η συνεχής παρακολούθηση της εφαρμογής και η λήψη διορθωτικών μέτρων εκεί όπου απαιτούνται.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον πιο κάτω σύνδεσμο:

https://www.etek.org.cy/site-article-2623-34-el.php

Share post: