ΕΝΤΟΛΗ 1/2014 (Χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε σχέση με Αναπτύξεις)

ΕΝΤΟΛΗ 1/2014 (Χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε σχέση με Αναπτύξεις)

Εντολή, με σκοπό τον καθορισμό κινήτρων (ή και προὔποθέσεων) για ενθάρρυνση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε διάφορους τύπους αναπτύξεων. Η παρούσα Εντολή στοχεύει στη δημιουργία συνθηκών προσέλκυσης φυσικών ή νομικών προσώπων του ιδιωτικού τομέα (ή και φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα) για παραγωγή ενέργειας απο ανανεώσημες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ).

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον πιο κάτω σύνδεσμο:

http://moi.gov.cy/MOI/tph/tph.nsf/All/C03CF3A5FE1AC1F6C22581B60052AFE9/$file/20-ΕΝΤΟΛΗ%201_2014%20(Χρήση%20Ανανεώσιμων%20Πηγών%20Ενέργειας%20σε%20σχέση%20με%20Αναπτύξεις).pdf?OpenElement

Share post: