ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020

 Η νέα διαδικασία, που δημιουργεί νέα δεδομένα για τους πολίτες, εδράζεται σε μια νέα απλουστευμένη πολιτική και μεθοδολογία. Συγκεκριμένα:

· Στην απλοποίηση των προαπαιτούμενων που χρειάζεται να υποβληθούν, χωρίς όμως καμία έκπτωση στα θέματα ασφάλειας,

· Στην αποφασιστική συμμετοχή και εμπλοκή στην όλη διαδικασία των μελετητών του ιδιωτικού τομέα αλλά και στη χρήση της τεχνολογίας

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον πιο κάτω σύνδεσμο:

 

http://www.moi.gov.cy/moi/moiup/moi.nsf/All/4EA808D82EDFD85BC22585B4003EC701?OpenDocument

http://www.moi.gov.cy/moi/moiup/moi.nsf/All/4EA808D82EDFD85BC22585B4003EC701/$file/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%9D%CE%AD%CE%B1%20%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%91%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82.pdf

Share post: